Keurings Commissie Orchideeën

De Keurings Commissie Orchideeën (KCO) verzorgt op aanvraag keuringen van bloeiende orchideeënplanten. Een keuring kan worden uitgevoerd op een tentoonstelling - waarbij tentoongestelde planten vóór de opening van de tentoonstelling worden gekeurd - of tijdens de openstelling wanneer bezoekers een zelf meegenomen orchidee ter keuring aanbieden, de zogenaamde tafelkeuring. Deze service kan het aantrekkelijker maken om de tentoonstelling of show te bezoeken omdat de keurmeester aan de eigenaar tegelijk ook iets kan vertellen over de plant of kan adviseren over de kweekwijze. Ook kan een kring een keuring aanvragen als onderdeel van een kringbijeenkomst. Het aantal keurmeesters is afhankelijk van het aantal te keuren planten.

De KCO kan op aanvraag ook een uitgebreide plantenbespreking zonder keuring uitvoeren. Dit zal worden gedaan door een (1) keurmeester.

Voor meer info: zie Plantenkeuring en Plantbespreking.

De KCO bestaat uit een bestuur (voorzitter en secretaris) en keurmeesters. Dit zijn leden van de NOV met een uitgebreide ervaring van kweken van orchideeën. De KCO komt 2x per jaar bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en de manier van keuren onderling te toetsen. De plantenkennis wordt gedeeld door korte lezingen over een bepaald geslacht.

Wilt u meer weten over de KCO neem dan contact op met de secretaris.


Voorzitter KCO

pasfoto Jan 002 Jan Sienders
Arestraat 1
1445 EJ Purmerend
Tel: +31299415851
Mail: Voorzitter 


Secretaris KCO

pasfoto paul 002 Paul Raadschelders
Beethovenlaan 21
3533 ER Utrecht
Tel: +31302946178
Mail: Secretariaat