Keurings Commissie Orchideeën

Plantenbespreking


Op aanvraag kan een keurmeester op een kringbijeenkomst planten uitgebreid komen bespreken zonder deze te keuren. Het aantal te bespreken planten wordt in onderling overleg bepaald. Doel daarvan is kennis over het kweken van planten onderling te delen

De kosten bedragen  € 50,00 excl. reiskosten. Deze dienen na afloop direct met de keurmeester te worden afgerekend zonder tussenkomst van de penningmeester van de N.O.V.

 

K4