Keurings Commissie Orchideeën

Plantenkeuring

Over het algemeen zullen minimaal 3 keurmeesters komen keuren welke afkomstig zijn uit andere kringen. Dit ter bevordering van de objectiviteit. Bij het keuren wordt gewerkt met een bepaalde methode, vastgelegd in het keuringsformulier, welke is terug te vinden op de site. Planten die te jong zijn of besmet zijn (bijv. met ongedierte) worden niet gekeurd. De eigenaar van een gekeurde plant krijgt een kopie van het keuringsformulier met daarbij evt. een opmerking van de keurmeester.
Een plant kan met een bronzen, zilveren of gouden certificaat worden gewaardeerd. Planten die een (gouden) certificaat hebben gekregen worden na afloop besproken. Op verzoek van het kringbestuur kunnen ook andere planten worden besproken – afhankelijk van de beschikbare tijd. Dit is ter beoordeling van de keurmeesters. Zij kunnen ook zelf besluiten bepaalde planten te bespreken die om een of andere reden opvallen.

De kosten bedragen € 40,00 voor maximaal 3 keurmeesters. Hiervoor stuurt de penningmeester van de N.O.V. achteraf een factuur. De reiskosten worden vergoed door de N.O.V. Keurmeesters reizen zoveel mogelijk gezamenlijk om kosten te drukken.

Toelichting op de formulieren

  • Aanvraag formulier: wordt gebruikt om een keuring aan te vragen. Vul dit formulier volledig in. U ontvangt een bevestiging en de secretaris zal u zo snel mogelijk informeren welke keurmeesters komen keuren. Daarbij wordt gekeken naar beschikbaarheid en afstand (in verband met de reiskosten).
  • Deelname formulier: wordt gebruikt bij een tentoonstelling of show. Vul de gegevens in van de eigenaar en die van de plant.
  • Kijken naar orchideeën aan de hand van het keuringsformulier: vertelt uitgebreid op welke aspecten een plant door de keurmeesters wordt bekeken en gekeurd.
  • Keuringsformulier: wordt door de keurmeesters ingevuld tijdens het keuren. De eigenaar van de plant krijgt na de keuring de ingevulde helft ervan samen met - indien toegekend - het behaalde certificaat.

NOV dag 3