Lid worden van de NOV

Soorten lidmaatschap

Lidmaatschap NOV: Wil je meer van de fascinerende hobby van het kweken van orchideeën maken, wil je contact hebben met andere orchideeënliefhebbers, dan biedt het lidmaatschap van de NOV en eventueel van een regionale Kring daarvoor volop de gelegenheid. Als lid van de NOV ontvang je 6x per jaar het prachtige kleurentijdschrift “Orchideeën”. Eenmaal per jaar organiseert de NOV voor orchideeënliefhebbers de zogenaamde NOV-dag. Deze dag is een soort vrijmarkt waarop hobbyisten hun overtollige orchideeën aan geïnteresseerde liefhebbers kunnen verkopen. Een schitterende gelegenheid om jouw eigen collectie uit te breiden en contacten te leggen.

Partnerlid: Leden van de NOV hebben de mogelijkheid hun partner aan te melden als partnerlid (op hetzelfde postadres). Partnerleden hebben dezelfde rechten als gewone leden maar ontvangen niet het tijdschrift 'Orchideeën'.

Jeugdlid: Personen die nog geen 23 jaar zijn kunnen zich aanmelden als jeugdlid van de NOV.

 

 
 
-  Inschrijfformulier voor het lidmaatschap van de NOV -  
 

 

Kosten lidmaatschap

Contributie van de NOV vanaf 1 januari 2017 voor Nederland, België en Luxemburg
Lidmaatschap NOV:    € 33,00 per jaar,     Partnerlid:     € 5,00 per jaar,      Jeugdlid (tot 23 jaar)    € 23,00 per jaar.

Contributie overige landen binnen Europa
Lidmaatschap NOV:    € 40,00 per jaar,     Partnerlid:     € 5,00 per jaar.

Contributie buiten Europa
Lidmaatschap NOV:    € 55,00 per jaar,     Partnerlid:     € 5,00 per jaar.

 

 Betaling door storting of overschrijving

  •  Postrekening IBAN: NL44INGB0000191191 t.n.v.. NOV ledenadministratie
    Madamperenlaan 7, 3452 EN Vleuten

Betaling vanuit landen buiten de BENELUX

  • Dient te geschieden rechtstreeks op onze rekening netto, dus de kosten voor de overschrijver.
  • Voor leden uit niet-Benelux-landen maar wel binnen de EEG dus met vermelding van BIC en IBAN-nummer:
    Postrekening IBAN: NL44INGB0000191191 en BIC: INGBNL2A, e.e.a. om bankkosten te vermijden voor de betaler.