Klik op de foto om uit te vergroten  
         
 

Van het NOV-bestuur

Langs deze weg wil het bestuur u fijne feestdagen toewensen, een goede gezondheid en voor uw orchideeën een groeizaam en bloeiend jaar. Tevens wil ik u even bijpraten want in de afgelopen maanden is er binnen de NOV veel gebeurd.
We hebben afscheid genomen van de voorzitter, de secretaris, de penningmeester en de vicevoorzitter. Sommige vertrekken waren al aangekondigd, andere kwamen onverwacht. Allemaal hebben ze zich naar beste kunnen ingezet om onze vereniging draaiende te houden. Mannen bedankt. We zijn jullie erkentelijk voor je inzet.
Er hebben zich drie nieuwe mensen aangemeld voor een bestuursfunctie en wij zijn gekomen tot de voorlopige taakverdeling: Rob Hendriks (voorzitter), Piet Huesman (secretaris-penningmeester), Irving Sol (bestuurslid) en Dirk de Haan (activiteiten en sponsering). We zoeken nog een enthousiasteling, man of vrouw, die het nieuwe team wil versterken. Zelf hebben we zin in het nieuwe jaar!
Ander goed nieuws is dat in 2015, conform het besluit van de ledenvergadering, de contributie gelijk blijft en er zes uitgaves zullen verschijnen van ons mooie verenigingsblad. Met de nieuwe poster gaan we proberen weer nieuwe leden te krijgen. Hebt u hem al opgehangen bij uw lokale bloemist of tuincentrum? We kunnen verder melden dat het bestuur recent een aanvraag van de Orchideeën Vereniging Brabant Zuid Oost ontvangen en gehonoreerd heeft om als kring lid van de NOV te worden. Top! Dit alles bewijst de vernieuwingskracht van onze vereniging. Samen geven we de NOV vorm en inhoud.
Ik wil deze terugblik afsluiten door iedereen die het afgelopen jaar actief geweest is binnen de NOV te bedanken! Graag horen wij jullie ideeën en wensen om onze vereniging nog leuker en interessanter te maken. Het bestuur ziet er naar uit om in 2015 met jullie samen te werken.
Rest mij nog te zeggen dat het bestuur het een eer vindt om een bijdrage te leveren aan de eerste digitale nieuwsbrief van de NOV. We roepen iedereen op om je kennis over orchideeën, leuke weetjes, foto’s en evenementen met anderen te delen.

Met vriendelijke groet, namens het NOV-bestuur,
Rob Hendriks, voorzitter ad interim

 

 


 

 
         
  terug naar nieuwsbrief