Van het NOV-bestuur

Momenteel is het bestuur hard bezig met overdracht van lopende zaken met de afgetreden bestuursleden. Onze aandacht is gefocust op het voorbereiden van het komende bestuurdersberaad van 14 maart en de ALV van 28 maart. Beide vergaderingen zullen plaatsvinden in de botanische tuin te Utrecht. Wilt u deze data reeds in uw agenda reserveren.
Als bestuur willen wij tijdens het Bestuurdersberaad met de diverse kringen een afspraak maken om bij hen op bezoek te komen. Verder zijn we blij dat de Orchideeën Hoeve zich als sponsor van ‘Orchideeën’ aan onze vereniging wil verbinden. Dit heeft meteen geleid tot een aanwas van het aantal leden door een gezamenlijke actie. We zijn bezig met het organiseren van vervolg op deze nieuwe ledenactie met de sponsor. Over de sponsor zelf meer in ons blad ‘Orchideeën’.

Met vriendelijke groet, namens het NOV-bestuur,
Rob Hendriks, voorzitter ad interim

 

 


 
         
  terug naar nieuwsbrief