Klik op de foto om uit te vergroten  
           
   

Terugblik op algemene ledenvergadering NOV

De NOV hield haar algemene ledenvergadering op zaterdag 9 april in de Botanische Tuinen Utrecht. Het ‘huishoudelijke’ deel was vlot achter de rug: met een bescheiden positief saldo en een dito ledenwinst sluit de NOV het jaar 2015 netjes af. Daarna kwam de toekomstvisie aan de orde alsook het lustrum. De vergadering werd afgesloten met een boeiende lezing over het veelzijdige geslacht Maxillaria door Ed Schmidt.
NOV-voorzitter Rob Hendriks presenteerde de toekomstvisie op de NOV die het bestuur voorstelt: de NOV als verbindende factor tussen orchideeënliefhebbers, kleine en grote orchideeënkwekers en wetenschappers die zich met orchideeën bezighouden. Met als doel: het behoud van kennis over orchideeën en hun cultuur, en het behoud van uniek plantmateriaal.
Vervolgens gaf notaris en NOV-lid Jan Schurings een toelichting op het voorstel van de werkgroep Statuten. Grote veranderingen in de statuten zijn niet nodig, zo vertelde hij. Maar het bestuurdersberaad, naast de algemene ledenvergadering, dat is eigenlijk overbodig. Dat vonden de aanwezigen ook, dus op dat punt worden de statuten aangepast.
Het leukste deel van de bijeenkomst was de lezing van Ed Schmidt over Maxillaria. Dit grote en veelzijdige geslacht komt uit Midden- en Zuid-Amerika. Er zijn waarschijnlijk 700 soorten en die variëren in grootte van enkele centimeters tot drie meter, bloemkleuren dekken de hele regenboog inclusief staalblauw, en ook bloemgeur en bestuivers zijn enorm divers. Ed doet specifiek onderzoek naar die bloemgeur en heeft geurstoffen gevonden die geen enkele andere plant kan maken. De chemische industrie heeft daar grote belangstelling voor! Maar de bloemgeur geeft ook informatie over de verwantschappen van soorten binnen het grote geslacht Maxillaria, net als DNA dat kan. Over tien jaar hoopt Ed een monografie over Maxillaria te publiceren die gebaseerd is op zoveel mogelijk eigenschappen: vorm van plant en bloem, DNA en bloemgeur.

Foto’s: Ed Schmidt

 

 
   
     
Maxillaria picta   Maxillaria schuneana   Maxillaria sophronitis   Maxillaria striata
             
             
 
           
         
           
 
terug naar nieuwsbrief   Verrijk je kennis van orchideeën en hun verzorging NOV 2016