Klik op de foto om uit te vergroten  
           
   

Oproep uit het NOV-bestuur

Als jonge ambitieuze ploeg wil het NOV-bestuur een aantal leuke, maar ook noodzakelijke activiteiten voor de vereniging op touw zetten. Dat kunnen we niet alleen, daar willen we graag ook de kringen en de leden bij betrekken. Een oproep daartoe in ‘Orchideeën’ leverde enkele reacties op, maar nog niet genoeg. Daarom een update van die oproep in de NOV Nieuwsbrief.

Secretaris
De functie van secretaris wordt nu tijdelijk waargenomen door NOV-bestuurslid Irving Sol, maar we zijn nog steeds op zoek naar kandidaten voor de functie van secretaris. Tot de taken behoren:

  • Behandelen van inkomende stukken (voornamelijk mails) en overige correspondentie.
  • Maken van verslagen van bestuursvergaderingen, ALV en overleggen met kringbesturen.
  • Maken van het jaarverslag van de NOV voor de ALV.

Het bestuur vergadert ongeveer zes keer per jaar, meestal in Utrecht. De functie is onbezoldigd, onkosten worden vergoed.

Leden voor de werkgroep ‘Statuten NOV’
We zoeken hiervoor een gemengd gezelschap van personen die de statuten van de NOV willen aanpassen aan deze tijd. De NOV heeft achttien succesvolle regionale kringen. Hoe geef je de bindende rol van de NOV en de samenwerking met de kringen vorm? Dit kan leiden tot een andere bestuursvorm. Zou je het leuk vinden om hiermee bezig te zijn? Meld je dan aan. Heb je bestuurservaring in een NOV-kring? Dan kunnen we je hulp en kennis zeker goed gebruiken.

Leden voor de werkgroep ‘Lustrum NOV’
Volgend jaar bestaat de NOV 85 jaar. Daarom willen we een lustrum-werkgroep opzetten die een aantal leuke activiteiten voor de leden gaat organiseren. Dat kan een landelijke orchideeëntentoonstelling zijn, of een excursie, ruilbeurs of lezingencyclus. We zoeken mensen die vanuit hun kennis, ervaring en lol hier tijd in willen steken. Heb je bv ervaring met communicatie, shows organiseren, feestjes bouwen, het aantrekken van sponsors of wil je die ervaring opdoen? Meld je dan aan. Als we met ons allen de schouders eronder zetten, dan wordt 2016 een leuk jaar voor de vereniging.

Meer informatie? Mail de NOV-voorzitter, Rob Hendriks.

 

 
   
             
 
           
         
           
 
terug naar nieuwsbrief   Verrijk je kennis van orchideeën en hun verzorging NOV 2015