Klik op de foto om uit te vergroten  
           
   

Boekbespreking door Ed Schmidt

Maxillaria, an unfinished monograph by Eric A. Christenson 2013, compiled and edited by P.A. Harding, M. McIllmurray and M. Blanco. Twee delen, hardcover, 21 x 28 cm, in totaal 936 pagina’s, honderden kleurenfoto’s en zwart-wit illustraties. Patricia Ann Harding, privately published. ISBN 13: 978-0-9836747-1-9. Te bestellen voor US$ 160,- (excl. verzendkosten) bij onder andere orchidstudium.com, Amazon.com of via Patricia Harding zelf: patriciaorchids@gmail.com
Eric Alston Christenson (1956-2011) was een van de meest actieve orchideeën-taxonomen van onze tijd en een van de belangrijkste experts op het gebied van de Maxillaria-taxonomie. Een jaar voor zijn onverwachte overlijden begon Eric aan de mammoet-taak om een monografie van Maxillaria op te stellen. Hij overleed voordat die taak was voltooid, maar wist toch nog tachtig nieuwe soorten binnen het geslacht te beschrijven.
Na zijn overlijden heeft zijn broer, met de opbrengst van het huis uit de erfenis, ervoor gezorgd dat zijn werk in ieder geval gepubliceerd werd in deze hier beschreven uitgave. Patricia Harding heeft hier een belangrijke taak bij gespeeld: zij heeft alle gegevens die Eric had verzameld op volgorde gebracht en in boekvorm uitgebracht. Vele foto’s en illustraties waren niet beschikbaar en moesten nog via betrouwbare bronnen worden verkregen voor de publicatie. Veel steun heeft ze hierbij gekregen van de beheerder van de Engelse Maxillaria-collectie Michael McIllmurray, die vele jaren correspondeerde met Eric Christenson, en van de taxonoom Mario Blanco van de Universiteit van Costa Rica. Gezamenlijk hebben ze alle beschikbare informatie bij elkaar gebracht, geordend en vergeleken met de meest recente wetenschappelijke literatuur. Daarbij zijn ze er goed in geslaagd het gedachtegoed van Eric te behouden.
Liefhebbers en botanici zullen in deze monografie een schat aan informatie vinden over het geslacht Maxillaria. Het geslacht is door Eric niet opgedeeld zoals door veel auteurs is voorgesteld. Hij bleef de ruim zeshonderd soorten behandelen als een groot geslacht. Hier ben ik het zelf volledig mee eens. Want ondanks de grote flexibiliteit van de vegetatieve groeivormen, zijn de generatieve karakteristieken (de bloemvorm) voldoende geconserveerd om de indeling binnen één groot geslacht te kunnen verantwoorden.
Voor de hobbyisten voorkomt het ook het eeuwige aanpassen van de plantenlabels, als alweer nieuwe geslachten worden voorgesteld als bv Brasiliorchis, Camaridium, Ornithidium, Maxillariella of Heterotaxis. Eric heeft in totaal zestien secties beschreven binnen het geslacht, maar alle soorten de geslachtsnaam Maxillaria laten behouden. Een recente publicatie van Andre Schuiteman en Marc Chase van Kew Gardens ging zelfs nog verder, en hierin werden ook verwante geslachten als Mormolyca, Trigonidium, Pityphyllum, Cytridiorchis en Anthosiphon op basis van DNA-onderzoek binnen het geslacht Maxillaria geschoven!
Zoals gezegd, het boek bestaat uit twee delen:
Deel 1 bevat een introductie door Patricia Harding en een hoofdstuk dat de taxonomie bespreekt door Mario Blanco, gevolgd door een kort hoofdstuk dat de opbouw van de plantenbesprekingen samenvat. Dit wordt gevolgd door het onvoltooide werk van Eric, met zijn overzicht van Maxillaria, de morfologie en taxonomie, en de alfabetische bespreking van de soorten A-L.
Deel 2 begint met een inleiding door Michael McIllmurray en een samenvatting van de publicaties en correspondentie van Eric Christenson over Maxillaria, gevolgd door de alfabetische beschrijving van de resterende soorten M-Y. Een uitgebreide bibliografie en index sluiten het boek af.
Een prachtig boekwerk met slechts een kleine kanttekening: een determinatiesleutel ontbreekt en de informatie over een aantal soorten is slechts summier. Toch vertegenwoordigen deze twee delen een monumentale poging om dit taxonomisch zeer complexe geslacht te beschrijven. Ze zouden niet mogen ontbreken in een professionele orchideeënbibliotheek.

 

 

 
       
           
         
           
 
terug naar nieuwsbrief   Verrijk je kennis van orchideeën en hun verzorging NOV 2015