Woord van de voorzitter

Beste leden,

Zoals al eerder aangegeven wordt door het coronavirus ook het verenigingsleven van de NOV geraakt. Nu de lock-down er geleidelijk af gaat, lijken veel mensen ook meteen te vergeten dat we 1,5 meter afstand van elkaar moeten houden en met maximaal 30 mensen in een ruimte mogen zijn. Pas vanaf waarschijnlijk 1 september mogen we weer met meer dan 30 personen bij elkaar komen. Hoeveel, dat moet nog bepaald worden en hangt mede ervan af of we wel of niet een tweede corona-piek krijgen.

Als NOV bestuur vinden we het onze verantwoordelijkheid om te zorgen dat onze leden en gasten geplande activiteiten veilig kunnen bezoeken. Datzelfde geld voor de Botanische Tuinen in Utrecht. Daarom hebben we besloten om de Najaars Orchideeëndag 2020, die op 3 oktober plaats zou vinden, niet door te laten gaan.
Datzelfde geld ook voor het organiseren van de lustrumshow rond Pasen 2021. We verwachten pas tegen eind 2020 te weten hoe we veilig met grote groepen moeten omgaan. Daarnaast is het, gezien de coronacrisis in Latijns-Amerika niet helder of verkopers uit deze regio, maar ook uit andere regio’s van de wereld, überhaupt naar Europa gaan komen. Ook dat zullen we laat, waarschijnlijk pas begin 2021, te weten komen. De tijd om de show te organiseren is dan te kort. We gaan daarom insteken op het organiseren van de lustrumshow in het najaar 2021 of rond Pasen 2022.

Regeren is vooruitzien en soms moet je verantwoordelijkheid en beslissingen nemen om zaken helder te maken. Dat geldt ook voor het NOV-bestuur. Of onze beslissing wijs is, zal de tijd moeten leren. Leuk is hij niet. Hij is wel helder en duidelijk. Als voorzitter hoop ik dat jullie begrip hebben voor ons besluit.

Alle betrokken vrijwilligers bij de voorbereidingen van deze twee evenementen wil ik langs deze weg in ieder geval al namens het bestuur bedanken voor hun inzet tot op heden. De druk en onzekerheid is er nu even af en ik hoop dat we in het najaar samen uitgerust kunnen starten met de voorbereidingen voor 2021 en 2022.

Ik wens u allen ondanks dit minder leuke nieuws veel plezier met uw planten in deze periode. Mogen zij veel bloemen krijgen om van te genieten.

Met vriendelijke groet,
Rob Hendriks